Content Discipline widget 1

Content Discipline widget 2

Content Discipline widget 3

Kwaliteitscontroles

Omdat ‘vuil’ en ‘schoon’ subjectieve begrippen zijn, waaraan in verschillende situaties verschillende betekenissen worden gegeven, is er behoefte aan een algemeen aanvaardbaar kwaliteitsmeetsysteem. Waarbij de subjectieve beoordeling van kwaliteit wordt vervangen door een objectieve meting op basis van uniforme, duidelijk omschreven uitgangspunten.

Om hieraan tegemoet te komen heeft VSR, in samenwerking met TNO, een kwaliteitsmeetsysteem voor schoonmaakdienstverlening ontwikkeld, dat voor zowel schoonmaakbedrijven als opdrachtgevers acceptabel is. Het VSR-kwaliteitsmeetsysteem, VSR-KMS, is een systeem dat de kwaliteit van het schoonmaakwerk volgens objectieve schoonmaaktechnische criteria vaststelt. Dit, intussen ook volledig geautomatiseerde systeem, speelt een belangrijke rol in het contact tussen opdrachtgever en schoonmaakbedrijf omdat het hiermee mogelijk is van tevoren een minimum aanvaardbaar niveau vast te leggen en een objectief onderscheid te maken tussen goed en slecht schoonmaakonderhoud.

Bovendien kan het VSR-kwaliteitsmeetsysteem signalen geven naar enerzijds het directe toezicht op de schoonmakers (bewaken van de uitvoering en eventueel herinstructie van de medewerk(st)er) en anderzijds naar het overleg tussen opdrachtgever en schoonmaakdienst over het gekozen programma van eisen (bijsturen van het schoonmaakprogramma) en over mogelijk te nemen preventieve maatregelen (bijvoorbeeld schoonloopmatten). KMS is derhalve een nuttig managementinstrument, dat na een aantal jaren ontwikkelen, testen, bijsturen en hertesten inmiddels is uitgegroeid tot een niet meer weg te denken systeem binnen de Nederlandse schoonmaakdienstverlening(bron VSR).

H.G. van Kruistum Advies bv. verzorgt de kwaliteitscontroles van het schoonmaakonderhoud. Onze metingen geven u inzicht in de technische kwaliteit van de geleverde schoonmaakwerkzaamheden. Als onafhankelijke derde verzorgen wij controles van de schoonmaakkwaliteit voor zowel opdrachtgevers als schoonmaakbedrijven.

Wij hanteren hiervoor:

Ook kunnen wij de nulmeting voor u doen:

Een nulmeting wordt uitgevoerd bij leverancierswisseling. Het doel van een nulmeting is om vast te stellen of, op basis van het schoonmaakprogramma, sprake is van goed dan wel achterstallig onderhoud, op het moment van overdracht. Zowel dagelijks als periodiek schoonmaakonderhoud wordt in de geselecteerde ruimten beoordeeld.

Alle schoonmaakcontrole werkzaamheden worden uitgevoerd door een gecertificeerd VSR-kwaliteitsinspecteur.

Content pagina rechter balk Plaatje met quotes tekst

"Wij hebben ruime ervaring met
verschillende aanbestedings-trajecten. Onze aanbestedingen zijn volledig op maat gemaakt."
Uw adviesbureau voor een onafhankelijk schoonmaakadvies