Privacy- en cookieverklaring

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij respecteren uw privacy en gaan vertrouwelijk met uw (persoons)gegevens om. In deze privacy- en cookieverklaring informeren we u over privacygevoelige aspecten van onze diensten en website.

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de website: www.vankruistumadvies.nl.

De wijze van verwerking van persoonsgegevens wordt door H.G. van Kruistum Advies B.V. gedaan conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij gebruiken en met welk doel we dit doen.

Verwerking persoonsgegevens

H.G. van Kruistum Advies B.V. beschikt enkel over uw persoonsgegevens wanneer u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een contactformulier op deze website.

Wanneer u contact met ons wilt opnemen middels het contactformulier, vragen we u om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden tijdelijk opgeslagen in ons systeem.

Doeleinden verwerking

H.G. van Kruistum Advies B.V. gebruikt de volgende persoonsgegevens, alleen als u daar zelf toestemming voor geeft:

De persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. De cookies worden gebruikt om informatie te de gebruikerservaring van de website te verbeteren.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om cookies te weigeren. In dit geval is het echter mogelijk dat sommige functies op onze en andere websites niet correct functioneren.

Wij gebruiken de volgende cookies:

Beveiliging en bewaartermijnen

H.G. van Kruistum Advies B.V. neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik. Uitsluitend noodzakelijke personen hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een redelijke periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Inzage, correctie en verwijdering

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb u als

betrokkene/websitebezoeker een aantal rechten. Denk hierbij aan het recht op inzage, verwijdering, correctie, verzet en het klachtrecht. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via: info@vankruistumadvies.nl.

Indien u een klacht hebt over de wijze waarop wij met uw privacy omgaan, kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag.

Derden

Wij verstrekken in geen geval persoonsgegevens aan derden, zonder uw uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming.

Wanneer u via onze website wordt doorverwezen naar een andere website is deze verklaring niet meer van toepassing. Deze privacyverklaring geldt enkel voor onze website: www.vankruistumadvies.nl.

Wijzigingen

Deze privacy- en cookieverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website kunnen leiden tot wijzigingen in deze verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Kennismaken?

Hannah vertelt meer over ons advies binnen de schoonmaakdienstverlening en wat wij voor jou kunnen betekenen.